Garanti

Garanti

Transfix automatlådor lämnar 1 års garanti eller 1500 mil beroende på vilket som inträffar först.

Om du väljer att demontera/montera växellådan själv eller att låta någon annan än Transfix eller av Transfix rekommenderad verkstad utföra jobbet, åligger det dig som kund att förvissa dig om att installationen blir fackmannamässigt utförd. Om man misstänker felaktigheter i växellådan måste den alltid returneras till Transfix. I de fall där garantin är gällande ersätts även fraktkostnader.

Kostnader för i- och ur montering som är gjorda av köparen själv eller tredje part ersätts ej. Ej heller kostnader som kan uppkomma i form av bärgning eller hyrbil.

Har Transfix eller av Transfix rekommenderad verkstad gjort monteringsjobbet innefattas även detta av garantin och åtgärdas i vår verkstad. Om du misstänker fel på automatlådan skall fordonet omedelbart tas ur bruk för att undvika att fel förvärras. Kontakta omedelbart Transfix för konsultation.

Garantin gäller inte

För skador som uppkommit genom ren oaktsamhet, eller onormal brukande (t.ex. tävlingskörning ). Ej heller om fordonets styrdator är manipulerad (chiptrim). Garantin gäller heller inte om ditt fordon på annat sätt avviker från original. Vi godkänner heller inte garantianspråk om någon annan än Transfix utfört modifieringar under garantitiden.

Begränsningar

Vissa begränsningar i garantin kan förekomma för kunder som använder sitt fordon i yrkesmässig trafik. Har du en trimmad bil där en renovering och en avsiktlig modifiering genomförts på automatlådan lämnas en viss garanti, men skiljer sig från fall till fall, kontakta Transfix för mer information.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att boka en tid för en konsultation.